Korraldame ettevõtete, korteriühistute, MTÜ-de ja FIE-de raamatupidamist:
  • ettevõtte, MTÜ, korteriühistute asutamine;
  • tegutsemiseks vajalike dokumentide koostamine;
  • ettevõtte jooksva raamatupidamise korraldamine;
  • personaliarvestus;
  • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksuametile;
  • aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
  • majandusaasta aruannete koostamine;
  • raamatupidamisalane konsultatsioon;
  • dokumentide vormistamine.
  • äriplaani koostamine;